ซักสะดวก สะดวกซัก กับผลิตภัณฑ์หยอดเหรียญ POTAMUS

ความลงตัวที่โดดเด่น จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์สะดวกซักที่สมบูรณ์

ปัจจุบันนี้ ธุรกิจร้านสะดวกซักหรือธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายภายในประเทศ และเป็นที่จับตามองของกลุ่มนักลงทุนต่าง ๆ เพราะธุรกิจสะดวกซัก เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องบริหารอะไรมากนัก ลงทุนง่ายและสร้างรายได้แบบยั่งยืน และยังสามารถขยายพื้นที่/ขยายสาขาที่ให้บริการแบบไม่จำกัด จึงเป็นสาเหตุให้ธุรกิจนี้มีความนิยมอย่างรวดเร็ว  ธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญหรือธุรกิจร้านสะดวกซัก จัดว่าเป็น 1 ใน 4 กลุ่มธุรกิจที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างมาก และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายภายในประเทศ ในทุก ๆ สายวิชาชีพ รวมถึงกลุ่มนักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันนี้ความต้องในการใช้บริการของผู้บริโภคมีเพิ่มขึ้นและคาดว่าในอนาคตผู้บริโภคที่ต้องการใช้บริการจะมีเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจสะดวกซัก เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี แทบจะบอกได้เลยว่าธุรกิจประเภทนี้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวันของคนในยุคนี้ไปแล้ว ความสะดวกและความรวดเร็วในการซักและอบผ้า รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทผู้ให้บริการ ที่ช่วยกระตุ้นความต้องการให้ผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมซักผ้านั้น ช่วยเพิ่มปริมาณของผู้ใช้บริการแบบหยุดไม่อยู่

จากเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญธรรมดา สู่ธุรกิจหยอดเหรียญที่มีความนิยมมากที่สุด และมีอัตราการแข่งขันสูงที่สุดในยุคนี้ " ธุรกิจสะดวกซัก ร้านสะดวกซัก "

ในยุคปัจจุบัน ธุรกิจร้านสะดวกซักหรือธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายภายในประเทศ และเป็นที่จับตามองของกลุ่มนักลงทุน เนื่องจากธุรกิจสะดวกซัก เป็นธุรกิจที่สามารถลงทุนง่ายและสร้างรายได้แบบยั่งยืน และยังสามารถขยายพื้นที่/ขยายสาขาที่ให้บริการแบบไม่จำกัด จึงเป็นสาเหตุให้ธุรกิจนี้มีความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากความต้องการของผู้ใช้บริการซักผ้าแบบหยอดเหรียญ มีจำนวนมากขึ้นและผู้ใช้บริการมีความคุ้นเคยกับการใช้งานของสินค้าบริการประเภทนี้อยู่แล้ว จึงทำให้ธุรกิจสะดวกซักเติบโตแบบหยุดไม่อยู่ และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจร้านสะดวกซักหรือธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว คือ ธุรกิจประเภทนี้ เป็นธุรกิจที่ลงทุนง่ายและสร้างรายได้แบบยั่งยืน ไม่ต้องบริหารอะไรมาก จึงมีผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ที่ต้องการดำเนินธุรกิจประเภทนี้เป็นจำนวนมาก

ธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญหรือธุรกิจร้านสะดวกซัก อยู่ในหนึ่งของกลุ่มธุรกิจที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างมาก และเป็นที่นิยมของผู้ใช้บริการอย่างแพร่หลายภายในประเทศ ในทุก ๆ สายวิชาชีพ รวมถึงกลุ่มนักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันนี้ความต้องในการใช้บริการซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ มีเพิ่มขึ้นตลอดและคาดว่าในอนาคต ผู้บริโภคที่ต้องการใช้บริการซักผ้าหยอดเหรียญ จะมีเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจสะดวกซัก ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี แทบจะบอกได้เลยว่าธุรกิจประเภทนี้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวันของคนในยุคนี้ไปโดยปริยายครับ ความสะดวกและความรวดเร็วในการซักผ้าและอบผ้า รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการสนับสนุนการใช้บริการ ช่วยกระตุ้นความต้องการให้ผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมซักผ้า และช่วยเพิ่มปริมาณของผู้ใช้บริการแบบหยุดไม่อยู่เลยจริงๆ ครับ 

จุดเริ่มต้นของธุรกิจร้านสะดวกซักหรือธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญแบบลูกค้าบริการตนเอง เริ่มต้นมาจากธุรกิจซักรีดหรือธุรกิจรับจ้างซักอบรีบผ้า ซึ่งธุรกิจซักรีดนี้ ต้องมีบุคลากรรอรับงานบริการให้กับผู้ใช้บริการหรือลูกค้า ซึ่งต้นทุนในการประกอบกิจการค่อนข้างสูง และไม่สามารถประกอบธุรกิจแบบ 24 ชั่วโมงได้ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจซักรีดได้มีการพัฒนาและได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประกอบในธุรกิจ เพื่อรองรับการให้บริการแบบ 24ชั่วโมง โดยใช้วิธีการหยอดเหรียญเป็นตัวกำหนดให้เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าทำงาน โดยที่ไม่ต้องกังวลถึงบุคลากรที่ต้องคอยดูแลธุรกิจตลอด 24ชั่วโมง เหมือนธุรกิจซักรีดแบบเดิม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญ หรือเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่คุณคุ้นเคย และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มหอพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร และแหล่งชุมชนต่างๆ 

ต่อมาธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญนี้ ได้พัฒนาโครงสร้างธุรกิจแนวใหม่ เพื่อช่วยตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภค โดยการนำกระแสธุรกิจร้านสะดวกซักจากต่างประเทศ เข้ามาพัฒนาธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญ จึงกลายเป็นธุรกิจสะดวกซักหรือร้านสะดวกซัก 24ชั่วโมง มาจนถึงปัจจุบัน

สินค้าที่ใช้ประกอบธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติหรือธุรกิจสะดวกซัก ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจนี้ ให้ธุรกิจเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งสินค้าเริ่มต้นของธุรกิจนี้คือเครื่องซักผ้าหยอดเหรีียญแบบเปิดฝาเติมผ้าด้านบน แต่สินค้าที่เป็นตัวจุดประกายให้ธุรกิจนี้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย จะเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแบบเปิดฝาเติมผ้าด้านหน้า ประเภทสินค้าแบบอุตสาหกรรม (Industrial Grade) และยังมีสินค้าประเภทที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Grade) กับประเภทสินค้าที่ใช้ภายในบ้าน (Home use หรือ Consumer Grade) เป็นสินค้าที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจสะดวกซักเดินหน้าอย่างหยุดไม่อยู่

ซึ่งสินค้าทั้ง 3 ประเภทนี้จะมีข้อดี ข้อเสีย ข้อแตกต่างในส่วนของคุณภาพสินค้า และอัตราการใช้พลังงานสิ้นเปลืองที่แตกต่างกัน และที่สำคัญ.. ใช้งบประมาณในการลงทุนต่างกันพอสมควรด้วยครับ

ซักสะดวก สะดวกซัก หยอดเหรียญ สแกนคิวอาร์โค้ด กับ POTAMUS

ในยุดปัจจุบันนี้ระบบปฏิบัติการออนไลน์ Platform Online และเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากกับธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญหรือธุรกิจสะดวกซักยุคใหม่ควรต้องมีเช่นกันครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ POTAMUS ได้นำสินค้าประเภทเครื่องซักผ้าแบบเปิดฝาด้านหน้าและเครื่องอบผ้าแบบหยอดเหรียญเข้าสู่ธุรกิจสะดวกซัก จำนวนสินค้ามีมากกว่า 5,000 เครื่อง และมีสถานีบริการซักผ้าหยอดเหรียญที่เปิดให้บริการแล้ว มากกว่า 500 สถานี สินค้า POTAMUS สามารถเลือกชำระค่าบริการแบบหยอดเหรียญ หรือสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร ( e-Payment ) และสามารถจองคิวการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นของ POTAMUS ได้อีกด้วย.. 

Platform online รองรับระบบปฏิบัติการออนไลน์ ชำระเงินออนไลน์ ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่อง สิ่งนี้ต้องมีคู่กับธุรกิจร้านสะดวกซักหรือธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญแน่นอนครับ

ผลิตภัณฑ์หยอดเหรียญของ POTAMUS มีบริการแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้บริการ POTAMUS LAUNDRY (App POTAMUS บ้านหยอดเหรียญ) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ และ POTAMUS ยังมีแอพพลิเคชั่นสำหรับบริการกับผู้ประกอบการโดยตรง 

ในยุคปัจจุบัน Platform Online และเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากกับธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญ ธุรกิจร้านสะดวกซักที่ใช้สินค้าของ POTAMUS มีพร้อมรองรับเช่นกันครับ.. 

 

ของมันต้องมี.. ระบบปฏิบัติการออนไลน์ Platform Online และระบบสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร ( Mobile Payment ) สิ่งนี้ต้องมีคู่กับธุรกิจร้านสะดวกซักหรือธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญ ในยุดปัจจุบันนี้ สังคมไร้เงินสดเริ่มเข้ามามีบทบาทและเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ธุรกิจ ระบบปฏิบัติการออนไลน์ Platform Online และเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากกับธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญหรือธุรกิจสะดวกซักยุคใหม่ควรต้องมีเช่นกันครับ ระบบปฏิบัติการออนไลน์ Platform Online และระบบสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร ( Mobile Payment ) เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ และช่วยลดภาระ ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานสินค้าของท่านได้ ข้อดีของระบบปฏิบัติการออนไลน์ ช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ สามารถช่วยให้ท่านตรวจเช็ครายได้จากการใช้งาน ,ตรวจเช็คสถานการณ์ทำงานของสินค้าย้อนหลัง ,ตรวจเช็คการใช้งานแบบเรียลไทม์ ,สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นได้แบบง่ายดาย โดยผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตออนไลน์ และที่สำคัญระบบปฏิบัติการออนไลน์ สามารถเพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการออนไลน์ได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขายจากการใช้บริการของผู้บริโภคได้อีกด้วยครับ 

โดยส่วนใหญ่บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญหรือสินค้าสะดวกซัก จะมีระบบปฏิบัติการออนไลน์หรือระบบหลังบ้าน Platform Online ไว้คอยบริการท่านอยู่แล้ว แต่ถ้าหากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า ไม่มีระบบหลังบ้านไว้บริการท่าน องค์ประกอบธุรกิจสะดวกซักของท่าน อาจไม่สมบูรณ์ตามที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้เช่นกัน ของมันต้องมีจริง ๆ ครับ

ทำเลที่ตั้งร้านเป็นสิ่งที่สำคัญของธุรกิจนี้ การเลือกทำเลที่ตั้งร้านสะดวกซัก จะเป็นตัวแปลสำคัญที่ท่านควรคำนึงก่อนการลงทุนธุรกิจสะดวกซัก เพราะทำเลที่ตั้งจะเป็นตัวชี้วัด Key Performance Indicators (KPI) ผลประกอบการและจุดคุ้มทุน ของธุรกิจที่ท่านต้องการลงทุน รวมถึงทำเลจะช่วยให้ท่านได้วิเคราะห์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือประเภทสินค้า ที่ท่านควรใช้ในทำเลที่ตั้งนั้น ๆ ทำเลจึงเป็นตัวแปลและตัวชี้วัดที่สำคัญของงบประมาณในการลงทุนที่เหมาะสมกับการลงทุน และเป็นตัวชี้วัดระยะการคืนทุนของท่านได้เป็นอย่างดี ต่อให้ทำเลดีหรือแย่แค่ใหน หากท่านเลือกสินค้าผิดประเภท อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อการลงทุนของท่านอย่างแน่นอนครับ 

การลงทุนย้อมมีความเสี่ยง ในทุกธุรกิจ.. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ธุรกิจสะดวกซักก็เช่นกันครับ หากท่านไม่วิเคราะห์สถานที่ให้บริการให้ดี เลือกใช้สินค้าผิดประเภท และไม่วิเคราะห์ธุรกิจนี้ให้ดี หรือลงทุนแล้ว และไม่ใส่ใจในธุรกิจที่ท่านลงทุน สุดท้ายธุรกิจที่ดีที่สุดในยุคนี้ อาจทำให้ท่านเสียเวลาและขาดทุนได้อย่างแน่นอนครับ 

สินค้าที่ท่านเลือกใช้ประกอบธุรกิจ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ หากสินค้าที่ท่านเลือกใช้นั้น ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ สินค้าที่ท่านเลือกใช้ไม่มีคุณภาพ หรือสินค้าที่ท่านเลือกใช้มีราคาค่อนข้างสูงจนเกินไป อาจทำให้ระยะการคืนทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านตั้งไว้หรือทำให้ท่านขาดทุนก็เป็นได้เช่นกันครับ 

และอีกอย่างหนึ่งที่ท่านไม่ควรมองข้ามก่อนการลงทุนก็คือ “งานบริการหลังการขายของบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายครับ”

 

งานบริการคือสิ่งที่ท่านควรพิจารณาก่อนราคาสินค้าและความสวยงามหรือรูปลักษณ์ของสินค้าที่บริษัทผู้จำหน่ายนำเสนอให้กับท่าน ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า ท่านควรคำนึงและพิจารณาในส่วนงานบริการของบริษัทผู้จำหน่ายสินค้าก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า ควรตรวจสอบประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้จำหน่ายสินค้าเสียก่อน หากท่านสั่งซื้อสินค้าโดยไม่คำนึงถึงงานบริการหลังงานขาย และมั่นใจสินค้าที่บริษัทผู้จัดจำหน่ายเสนอขายมากเกินไป อาจส่งผลเสียกับธุรกิจสะดวกซักอย่างแน่นอนครับ เพราะงานบริการหลังงานขายสินค้าของบริษัทผู้ผลิตและบริษัทผู้จัดจำหน่าย เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนธุรกิจสะดวกซักของท่าน ที่สามารถช่วยให้ท่านสร้างรายได้แบบไม่มีสะดุดครับ

บริษัท บ้านหยอดเหรียญ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและออกแบบวงจรควบคุมการทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยใช้วิธีการหยอดเหรียญและสั่งการผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตออนไลน์ แบบสแกนคิวโค้ดผ่านบัญชีธนาคาร รวมถึงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หยอดเหรียญ ภายใต้แบรนด์ POTAMUS 

เราดำเนินธุรกิจหยอดเหรียญมามากกว่า 20 ปี เราไม่เคยหยุดพัฒนาสินค้าและงานบริการ เครื่องหยอดเหรียญ POTAMUS สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรับหยอดเหรียญ 5 และเหรียญ 10 รวมถึงการรับชำระเงินแบบสแกนคิวอาร์โค้ด QR Payment ได้

เราเลือกใช้ประเภทสินค้าที่ใช้ในภายบ้าน (Home use หรือ Consumer Grade) แบรนด์ Samsung และ Beko ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก สินค้าทั้ง 2 ยี่ห้อนี้ มีความคงทนและรองรับการใช้งานแบบเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแบรนด์สินค้าชั้นนำระดับโลกอีกด้วย จึงหมดห่วงเรื่องคุณภาพสินค้าและอะไหล่รองรับงานบริการหลังการขายอย่างแน่นอนครับ 

เรามี Platform online แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ประกอบการ (POTAMUS Owner) และแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้บริการ (POTAMUS บ้านหยอดเหรียญ) ไว้รองรับระบบปฏิบัติการออนไลน์ เช็คสถานการณ์ทำงานของสินค้า แจ้งพิกัดสถานที่ให้บริการ จองคิวการใช้งาน และชำระเงินแบบ QR Payment รวมถึงแจ้งงานบริการผ่านแอพพลิเคชั่นของเรา สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ App Store และ Play Store ครับ

 

ในส่วนงานบริการ ความชำนาญในธุรกิจหยอดเหรียญที่มีมากกว่า 20 ปี เราจึงเข้าใจทุกปัญหาของสินค้าและการใช้งานของผู้บริโภค เราสามารถตอบโจทย์ได้ทุกปัญหา และแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างตรงจุด รวมถึงเรามีเครื่องสำรองใช้ไว้คอยบริการท่าน ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาและรอการซ่อมบำรุง และเรามีตัวแทนบริการทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อรองรับงานบริการที่เร่งด่วนหรืองานบริการทำความสะอาดและตรวจเช็คคุณภาพสินค้าของท่าน

 

ปัจจุบันนี้ POTAMUS จำหน่ายสินค้าสะดวกซัก และมีจุดบริการซักผ้ามากกว่า 500 สถานีทั่วประเทศครับ

POTAMUS ใช้ง่าย ใช้ทน ใช้โปเตมัส และสินค้าของเรารวมภาษีมูลค่าเพิ่มทุกรายการครับ

ร้านสะดวกซักที่คุณสามารถออกแบบเองได้

POTAMUS ขอนำเสนอสินค้าสะดวกซักที่ท่านสามารถออกแบบการทำงาน การใช้งานและออกแบบดีไซน์ร้านได้ตัวท่านเอง สินค้า POTAMUS มีให้ท่านเลือกใช้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ตู้แลกเหรียญ ตู้จำหน่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม รวมถึงตู้น้ำดื่ม ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบออฟไลน์หยอดเหรียญอย่างเดียว หรือสินค้าออนไลน์ทั้งหยอดเหรียญ สแกนคิวอาร์โค้ดและควบคุมการทำงานแบบออนไลน์.. POTAMUS มีพร้อมรองรับทั้งหมดครับ 

งานบริการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด POTAMUS พร้อมบริการและพร้อมที่จะดูแลสินค้าที่ท่านให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการกับ POTAMUS เราพร้อมบริการสินค้าที่ท่านเลือกใช้ เราดูแลสินค้าตลอดอายุการประกอบธุรกิจสะดวกซักของท่าน และเรายังมีทีมบริการ ที่คอยรองรับงานบริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศด้วยครับ.. 

ร้านสะดวกซักที่คุณออกแบบเองได้