เครื่องซักผ้า LG 10 kg. พร้อมกล่องหยอดเหรียญ POTAMUS BX-B04

เครื่องซักผ้า: LG รุ่น T2310VS2B

 • รองรับความจุของผ้า 10 กิโลกรัม
 • มอร์เตอร์ระบบ Smart Inverter ช่วยให้ประหยัดพลังงานและทนทานมากขึ้น  
 • หมดปัญหาเรื่องไฟดับขณะซัก ด้วยระบบ Auto restart 
 • หมดห่วงเรื่องค่าไฟ ด้วยระบบ Standby power save เสียบปลั๊กเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการซักผ้า ด้วยระบบ Smart motion ถังซักหมุนได้ 3 รูปแบบ
 • Turbo Drum ทรงพลังซักขจัดคราบฝังลึกด้วยระบบน้ำวน แบบสวนทิศทาง  
 • สร้างคลื่นน้ำในแนวตั้ง ให้ผ้ากระจายตัว ด้วยจานหมุนแบบ Punch+3 
 • จุดปล่อยระบบน้ำแบบน้ำตก Side waterfall ช่วยให้ผงซักฟองกระจายตัวได้เร็วขึ้น 
 • มอร์เตอร์ทำงานเงียบและลดแรงสั่นสะเทือน ด้วยระบบ BMC System 
 • ซักสะอาด ไร้คราบ
 • รวมกล่องหยอดเหรียญ 

 

กล่องหยอดเหรียญ: POTAMUS รุ่น BX-B04

 • โครงเหล็กหนาพิเศษ สีดำดุดัน เคลือบสีกันสนิม
 • แผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์อัจฉริยะ
 • มั่นใจด้วยระบบตรวจจับ ป้องกันเหรียญปลอม 4 ขั้นตอน
 • มีระบบ Auto restart ทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟมา
 • มีระบบตรวจจเช็คกระแสไฟฟ้าผิดพลาดขณะเครื่องซักผ้าเริ่มทำงาน
 • มีระบบป้องกันไฟกระชาก และระบบป้องกันเหรียญปลอม
 • รับหยอดเหรียญ 5 และเหรียญ 10 บาท
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เครื่องซักผ้า LG 12 kg. พร้อมกล่องหยอดเหรียญ POTAMUS BX-B04

เครื่องซักผ้า: LG รุ่น T2312VS2M

 • รองรับความจุของผ้า 12 กิโลกรัม
 • มอร์เตอร์ระบบ Smart Inverter ช่วยให้ประหยัดพลังงานและทนทานมากขึ้น  
 • หมดปัญหาเรื่องไฟดับขณะซัก ด้วยระบบ Auto restart 
 • หมดห่วงเรื่องค่าไฟ ด้วยระบบ Standby power save เสียบปลั๊กเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการซักผ้า ด้วยระบบ Smart motion ถังซักหมุนได้ 3 รูปแบบ
 • Turbo Drum ทรงพลังซักขจัดคราบฝังลึกด้วยระบบน้ำวน แบบสวนทิศทาง  
 • สร้างคลื่นน้ำในแนวตั้ง ให้ผ้ากระจายตัว ด้วยจานหมุนแบบ Punch+3 
 • จุดปล่อยระบบน้ำแบบน้ำตก Side waterfall ช่วยให้ผงซักฟองกระจายตัวได้เร็วขึ้น 
 • มอร์เตอร์ทำงานเงียบและลดแรงสั่นสะเทือน ด้วยระบบ BMC System 
 • ซักสะอาด ไร้คราบ
 • รวมกล่องหยอดเหรียญ

 

กล่องหยอดเหรียญ: POTAMUS รุ่น BX-B04

 • โครงเหล็กหนาพิเศษ สีดำดุดัน เคลือบสีกันสนิม
 • แผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์อัจฉริยะ
 • มั่นใจด้วยระบบตรวจจับ ป้องกันเหรียญปลอม 4 ขั้นตอน
 • มีระบบ Auto restart ทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟมา
 • มีระบบตรวจจเช็คกระแสไฟฟ้าผิดพลาดขณะเครื่องซักผ้าเริ่มทำงาน
 • มีระบบป้องกันไฟกระชาก และระบบป้องกันเหรียญปลอม
 • รับหยอดเหรียญ 5 และเหรียญ 10 บาท
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เครื่องซักผ้า LG 14 kg. พร้อมกล่องหยอดเหรียญ POTAMUS BX-B04

เครื่องซักผ้า: LG รุ่น T2314VS2M

 • รองรับความจุของผ้า 14 กิโลกรัม
 • มอร์เตอร์ระบบ Smart Inverter ช่วยให้ประหยัดพลังงานและทนทานมากขึ้น  
 • หมดปัญหาเรื่องไฟดับขณะซัก ด้วยระบบ Auto restart 
 • หมดห่วงเรื่องค่าไฟ ด้วยระบบ Standby power save เสียบปลั๊กเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการซักผ้า ด้วยระบบ Smart motion ถังซักหมุนได้ 3 รูปแบบ
 • Turbo Drum ทรงพลังซักขจัดคราบฝังลึกด้วยระบบน้ำวน แบบสวนทิศทาง  
 • สร้างคลื่นน้ำในแนวตั้ง ให้ผ้ากระจายตัว ด้วยจานหมุนแบบ Punch+3 
 • จุดปล่อยระบบน้ำแบบน้ำตก Side waterfall ช่วยให้ผงซักฟองกระจายตัวได้เร็วขึ้น 
 • มอร์เตอร์ทำงานเงียบและลดแรงสั่นสะเทือน ด้วยระบบ BMC System 
 • ซักสะอาด ไร้คราบ
 • รวมกล่องหยอดเหรียญ

 

กล่องหยอดเหรียญ: POTAMUS รุ่น BX-B04

 • โครงเหล็กหนาพิเศษ สีดำดุดัน เคลือบสีกันสนิม
 • แผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์อัจฉริยะ
 • มั่นใจด้วยระบบตรวจจับ ป้องกันเหรียญปลอม 4 ขั้นตอน
 • มีระบบ Auto restart ทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟมา
 • มีระบบตรวจจเช็คกระแสไฟฟ้าผิดพลาดขณะเครื่องซักผ้าเริ่มทำงาน
 • มีระบบป้องกันไฟกระชาก และระบบป้องกันเหรียญปลอม
 • รับหยอดเหรียญ 5 และเหรียญ 10 บาท
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เครื่องซักผ้า LG 16 kg. พร้อมกล่องหยอดเหรียญ POTAMUS BX-B04

เครื่องซักผ้า: LG รุ่น T2316VS2M

 • รองรับความจุของผ้า 16 กิโลกรัม
 • มอร์เตอร์ระบบ Smart Inverter ช่วยให้ประหยัดพลังงานและทนทานมากขึ้น  
 • หมดปัญหาเรื่องไฟดับขณะซัก ด้วยระบบ Auto restart 
 • หมดห่วงเรื่องค่าไฟ ด้วยระบบ Standby power save เสียบปลั๊กเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการซักผ้า ด้วยระบบ Smart motion ถังซักหมุนได้ 3 รูปแบบ
 • Turbo Drum ทรงพลังซักขจัดคราบฝังลึกด้วยระบบน้ำวน แบบสวนทิศทาง  
 • สร้างคลื่นน้ำในแนวตั้ง ให้ผ้ากระจายตัว ด้วยจานหมุนแบบ Punch+3 
 • จุดปล่อยระบบน้ำแบบน้ำตก Side waterfall ช่วยให้ผงซักฟองกระจายตัวได้เร็วขึ้น 
 • มอร์เตอร์ทำงานเงียบและลดแรงสั่นสะเทือน ด้วยระบบ BMC System 
 • ซักสะอาด ไร้คราบ
 • รวมกล่องหยอดเหรียญ

 

กล่องหยอดเหรียญ: POTAMUS รุ่น BX-B04

 • โครงเหล็กหนาพิเศษ สีดำดุดัน เคลือบสีกันสนิม
 • แผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์อัจฉริยะ
 • มั่นใจด้วยระบบตรวจจับ ป้องกันเหรียญปลอม 4 ขั้นตอน
 • มีระบบ Auto restart ทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟมา
 • มีระบบตรวจจเช็คกระแสไฟฟ้าผิดพลาดขณะเครื่องซักผ้าเริ่มทำงาน
 • มีระบบป้องกันไฟกระชาก และระบบป้องกันเหรียญปลอม
 • รับหยอดเหรียญ 5 และเหรียญ 10 บาท
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เครื่องซักผ้า LG 18 kg. พร้อมกล่องหยอดเหรียญ POTAMUS BX-B04

เครื่องซักผ้า: LG รุ่น T2318VSAJ

 • รองรับความจุของผ้า 18 กิโลกรัม
 • มอร์เตอร์ระบบ Smart Inverter ช่วยให้ประหยัดพลังงานและทนทานมากขึ้น  
 • หมดปัญหาเรื่องไฟดับขณะซัก ด้วยระบบ Auto restart 
 • หมดห่วงเรื่องค่าไฟ ด้วยระบบ Standby power save เสียบปลั๊กเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการซักผ้า ด้วยระบบ Smart motion ถังซักหมุนได้ 3 รูปแบบ
 • Turbo Drum ทรงพลังซักขจัดคราบฝังลึกด้วยระบบน้ำวน แบบสวนทิศทาง  
 • สร้างคลื่นน้ำในแนวตั้ง ให้ผ้ากระจายตัว ด้วยจานหมุนแบบ Punch+3 
 • จุดปล่อยระบบน้ำแบบน้ำตก Side waterfall ช่วยให้ผงซักฟองกระจายตัวได้เร็วขึ้น 
 • มอร์เตอร์ทำงานเงียบและลดแรงสั่นสะเทือน ด้วยระบบ BMC System 
 • ซักสะอาด ไร้คราบ
 • รวมกล่องหยอดเหรียญ

 

กล่องหยอดเหรียญ: POTAMUS รุ่น BX-B04

 • โครงเหล็กหนาพิเศษ สีดำดุดัน เคลือบสีกันสนิม
 • แผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์อัจฉริยะ
 • มั่นใจด้วยระบบตรวจจับ ป้องกันเหรียญปลอม 4 ขั้นตอน
 • มีระบบ Auto restart ทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟมา
 • มีระบบตรวจจเช็คกระแสไฟฟ้าผิดพลาดขณะเครื่องซักผ้าเริ่มทำงาน
 • มีระบบป้องกันไฟกระชาก และระบบป้องกันเหรียญปลอม
 • รับหยอดเหรียญ 5 และเหรียญ 10 บาท
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการ