BX-W01 รุ่นรับเฉพาะเหรียญ 10

กล่องหยอดเหรียญ POTAMUS รุ่น BX - W01 รุ่นนี้ขายดีที่สุด เครื่องซักผ้าฝาหน้า ฝาบน โปรแกรมลูกบิด ปุ่มกดระบบสัมผัส เชิญทางนี้ครับ
กล่องหยอดเหรียญ แพ็ค4 POTAMUS รุ่น BX - W01

BX-W02 รุ่นรับสองชนิดเหรียญ เหรียญ 5 และเหรียญ 10

กล่องหยอดเหรียญ POTAMUS รุ่น BX - W02 รุ่นรับเหรียญ 5 และเหรียญ 10 เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ลูกบิด ระบบสัมผัส เชิญทางนี้
กล่องหยอดเหรียญ แพ็ค4 POTAMUS รุ่น BX - W02

BX-B03 รุ่นรับเฉพาะเหรียญ 10

กล่องหยอดเหรียญ POTAMUS รุ่น BX - B03 รุ่นยอดนิยม เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ลูกบิด ระบบสัมผัส เชิญทางนี้
กล่องหยอดเหรียญ แพ็ค4 POTAMUS รุ่น BX - B03

BX-B04 รุ่นรับสองชนิดเหรียญ เหรียญ 5 และเหรียญ 10

กล่องหยอดเหรียญ POTAMUS รุ่น BX - B04 รุ่นยอดนิยม รับหยอดเหรียญ 5 และเหรียญ 10
Potamus กล่องหยอดเหรียญ แพ็ค4 POTAMUS รุ่น BX - B04

แผงวงจรกล่องหยอดเหรียญ POTAMUS รุ่น BP-501
ใช้สำหรับกล่องหยอดเหรียญ BX-SERIES และกล่องหยอดเหรียญทุกชนิด

อุปกรณ์เสริม POTAMUS รุ่น SK-01
ใช้สำหรับควบคุมปุ่มกดระบบสัมผัสของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าทุกชนิด

เครื่องหยอดเหรียญคุณภาพสำหรับคุณ

POTAMUS LAUNDRY

บริการ